• 1

  Pirmas žingsnis

  Sprendimas dėl renovacijos ir tinkamo investicinio plano užsakymas.

  Labai svarbu tinkamai suformuoti užduotį investicinio plano rengėjui, kuris laimėjęs investicinio plano rengimą žinotų ir gerai suprastų, ko jūs norite. O jūs, kaip užsakovai, turite norėti ir reikalauti maksimumo, nes nuo to priklausys jūsų gyvenimo kokybė bei finansinė nauda.

 • 2

  Antras žingsnis

  Teisingas investicinio plano pristatymas gyventojams. Investicinio plano patvirtinimas. Finansuotojo pasirinkimas.

  Daugiabučio gyventojai turi suvokti, kad jie yra renovacijos proceso užsakovai ir kad priimami sprendimai yra jų atsakomybė. Rekomenduojama organizuoti ne mažiau kaip 3 - 4 daugiabučio gyventojų susirinkimus. Susirinkimų metu derėtų išsiaiškinti koks yra renovacijos tikslas, kokia teigiamo sprendimo nauda bei privalumai gyvenantiems renovuotame būste. Susirinkimų tikslas – suteikti visą reikiamą informaciją daugiabučio gyventojams, kad atėjus laikui balsuoti, kiekvienas gyventojas galėtų priimti tinkamą ir pagrįsta sprendimą. Rekomenduojama atsakingai dirbti ties visais procesais, kelti diskusijas ir stengtis suvokti kodėl balsuojate vienaip ar kitaip.

 • 3

  Trečias žingsnis

  Projektavimo užduotis. Tinkamo projektuotojo pasirinkimas.  

  Projektuotojas atliekantis projektavimą turi būti suinteresuotas pasiekti kuo aukšesnę energinę klasę bei įgijęs kompetetingą patirtį tokių projektų rengime. Taip pat svarbu gera projektuotojo reputacija bei teigiami atsiliepimai. Rekomenduojame patiems paieškoti informacijos apie projektuotoją, bei susisiekti su praeityje įgyvendintųobjektų užsakovais, kurie galėtų patvirtinti arba paneigti projektuotojo kompetenciją. Skatiname rinktis tokį projektuotoją, kuris dirbtų su tiek projektų, kiek fiziškai gali atlikti vienu metu ir neturėtų daug pradėtų, bet neužbaigtų projektų. Visi išvardinti reikalavimai turi atsispindėti projektavimo užduotyje ir turi būti teisiškai įvardinti. Šios užduoties formavime būtinai turi dalyvauti ir gyventojų atstovai.

 • 4

  Ketvirtas žingsnis

  Rangos darbų pirkimas. Tinkamo rangovo pasirinkimas.

  Svarbi rangovo reputacija. Visada prašykite pristatyti jau atliktus darbus, kurie padėtų apsispręsti dėl rangovo kompetencijos ir patikimumo. Svarbu rinktis tokį rangovą, kuris mokėtų valdyti finansinius srautus bei rinktųsi patikimus ir tinkamus subrangovus. Nepamirškite tinkamai suformuoti teisinių dokumentų ir tai įvardinti pirkimo sąlygose/užduotyje.

 • 5

  Penktas žingsnis

  Techninio prižiūrėtojo pasirinkimas. Darbų pabaiga (objekto galutinis priėmimas).

  Techninis prižiūrėtojas yra gyventojų atstovas, kuris juridiškai atsako už atliekamų darbų kokybę, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti jo pasirinkimui. Didžiausia daroma klaida – mažiausios kainos pasirinkimas. Renkantis mažiausią kaina iškyla grėsmė, kad techninis prižiūrėtojas darbų tinkamai neprižiūrės arba visai neatliks savo darbo. Viena iš pagrindinių sąlygų – fizinis dalyvavimas darbų priėmime. Rinkdamiesi techninį prižiūrėtoją reikalaukite pristatyti pažymėjimus, liudijančius apie jo kompetenciją bei įgyvendintus projektus.